Smartcan - skutočne skvelá predajná pomôcka s rozšírenou realitou (AR)
  • Počiatočná situácia: spoločnosť BEMER vyvinula terapiu magnetickým poľom, ktorá však nedosahuje svoj účinok prostredníctvom samotného magnetického poľa, ale prostredníctvom konfigurácie signálu prenášaného magnetickým poľom. Táto fyzikálna vaskulárna terapia je terapia, ktorá konkrétne a špecificky účinkuje na cievy alebo (konkrétne) časti cievneho systému. Účinok sa nedosahuje chemickou alebo biologickou látkou, ale fyzikálnymi metódami. Komplikované vysvetlenie terapie predstavuje pre pracovníkov predaja v široko rozvetvenej organizácii priameho predaja argumentačnú výzvu.

  • Úloha: Vypracovanie vysvetľovacej a argumentačnej pomôcky pre predajný personál, pomocou ktorej môžu vysvetliť terapiu a presvedčivo demonštrovať zlepšenie prietoku krvi svojim zákazníkom.

  • Riešenie: Smartcan sa stáva zážitkom z viacerých médií: predstavuje "skladaciu" krvnú cievu, vysvetľuje princíp terapie a vizualizuje efekt pred / po pomocou funkcie rozšírenej reality (AR). Dva filmy premietnuté na objekt ukazujú stagnujúci a terapeuticky zlepšený prietok krvi.

  • Výsledok: Obchodní partneri radi používajú túto pomôcku Smartcan BEMER ako pomôcku na argumentáciu. Za krátky čas vytvorí so zákazníkmi moment AHA a je centrálnym predajným nástrojom. Mnoho zákazníkov dokonca žiada o radu, či by si mohli nechať „svoj“ Smartcan BEMER.

"BEMER Can je skvelým doplnkom našej obchodnej komunikácie. Pomocou nej naši konzultanti vysvetľujú princípy liečby a vizualizujú úspešnosť terapie pomocou funkcie AR (rozšírenej reality). Skutočne skvelá predajná pomôcka pre náš produkt, ktorá vyžaduje veľa vysvetlenia. ““

Bez názvu-3.png

Sascha Vetter manažér predaja
BEMER Int. AG